Casos de Cornies Especials 2017-05-02T13:36:57+00:00

Lents de contacte per a còrnies especials

Hi ha còrnies que són irregulars. Necessiten una adaptació de lents de contacte a mida, personalitzades, perquè els teus ulls puguin beneficiar-se d’una millor qualitat visual.

Les còrnies irregulars es deuen a diferents motius:

  • POST CIRURGIA REFRACTIVA
  • TRAUMATISMES
  • QUERATOPLÀSTIA o transplantament de còrnia
  • ASTIGMATISMES ALTS
Si utilitzes lents de contacte, realitza sempre els controls periòdics que t’indiqui el teu professional de la visió. El seguiment regular del teu cas donarà lloc a una millor salut ocular i a l’avaluació i propostes de noves opcions segons vagi evolucionant.

Post – Cirurgia refractiva

Després d’una operació de cirurgia refractiva, els paràmetres de la còrnia queden modificats. Si després de la cirurgia es necessita novament alguna graduació residual, amb ulleres o lents de contacte, toves o permeables, és provable que aquesta es pugui resoldre.

Després d’algunes cirurgies, podem trobar-nos casos amb una pèrdua de la qualitat visual.

Avui en dia existeixen diferents opcions de lents de contacte post-cirurgia refractiva: lents toves, lents permeables, lents esclerals, híbrides o piggyback.

El teu professional de la visió t’indicarà quin dels diferents dissenys és el més adequat pel teu cas.

L’opció que et donarà millors resultats en qualitat visual és l’adaptació de lents de contacte permeables: menys distorsió per aberracions visuals i millor agudesa visual.

>VEURE AQUESTES LENTS<

Queratoplàstia o transplant de còrnia

Un transplantament de còrnia sempre representa un repte singular en l’adaptació de lents de contacte. Després de la intervenció poden aparèixer un astigmatisme regular o irregular. Avui en dia existeixen dissenys especials que poden adaptar-se a cada cas, de forma individual.

TIPUS D’ASTIGMATISMES

Astigmatisme regular: En aquests casos, la morfologia de la còrnia s’ha mantingut en uns paràmetres estàndards. Per millorar la visió, moltes persones aniran bé amb ulleres, lents de contacte permeables i, amb menys freqüència, amb lents de contacte toves o toves tòriques

Astigmatisme irregular: La còrnia té ara una forma i una curvatura fora de la norma. Necessitem les lents de contacte de material permeable, per arribar a compensar millor aquestes irregularitats i obtenir una millor qualitat visual. En aquests casos, les lents de contacte toves no seran una bona alternativa. Les lents permeables i les lents esclerals representen la millor opció en aquest cas.

>VEURE AQUESTES LENTS<

TRAUMATISMES

Quan ens trobem davant d’un ull amb un traumatisme, distròfia cornial i/o malalties que afecten la superfície ocular, tenim una còrnia que ha perdut la seva forma esfèrica, molt irregular.

En aquests casos, les lents de contacte amb paràmetres personalitzats acostumen ser efectives per compensar les aberracions i l’astigmatisme o formes irregulars que presenta després de la lesió. També realitzen una funció protectora i terapèutica, millorant fins i tot alguns problemes severs de sequedat ocular.

Les lents de contacte en aquests casos es dissenyen totalment a mida per a cada cas, de manera individual i amb les mesures de cada persona. Les lents permeables i les esclerals representen la millor opció en casos de traumatismes corneals.

>VEURE AQUESTES LENTS<

ASTIGMATISMES ALTS

La còrnia té una forma esfèrica (pilota de futbol). Una còrnia amb astigmatisme és una còrnia de forma més ovalada (pilota de rugbi)

La superfície de la còrnia té diferents curvatures que impedeix el correcte enfocament dels objectes, tant si estan lluny com si són a prop.

Com més ovalada és la còrnia, més gran serà l’astigmatisme.

Per als astigmatismes cornials alts, les lents de contacte toves personalitzades poden donar uns bons resultats. Normalment, l’ús de lents permeables fetes a mida, pel mateix material de què estan fetes i pel seu disseny personalitzat, ofereix una visió més estable i una millor qualitat visual.

>VEURE AQUESTES LENTS<

Tipus de lents

Centres Especialitzats

Consulta quin dels nostres experts está més a prop teu

Buscar centres
Mostrar
Ocultar